ข่าวสั้น * หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 074-795066 และ 074-795126 ตลอด 24 ชั่วโมง
Hotline
   + สายด่วนสุขภาพจิต 1667 
   + สายด่วนบัตรทอง 1330 
   + สายด่วนประกันสังคม 1506
   + สายด่วน อย. 1556
   + อนามัยใกล้ตัว 1675
   + สายด่วนยาเสพติด 1165
   + สายด่วนมะเร็ง 1668
   + สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600
ข่าวประกาศ
แนววททางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)
Feb 07, 2020
ข่าว-โรงพยาบาลสตูล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม "กัมปงจีน่า 2020 วอล์คแอนด์รัน เพื่อโรงพยาบาลสตูล " โดยองค์กรแห่งความรัก เดิน-วิ่ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 / เริ่มกิจกรรมเวลา 05:00 น. / เริ่มปล่อยวิ่งเวลา 06:00 น. ณ จุดเริ่มต้น อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลฉลุง โดยนำรายได้ทั้งหมดเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลสตูล
Jan 16, 2020
Dec 13, 2019
โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปี 2562 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
Sep 03, 2019
ทั้งหมด >>