ข่าวสั้น * หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ 074-795066 และ 074-795126 ตลอด 24 ชั่วโมง
ภาพกิจกรรม ของโรงพยาบาล
Mar 25, 2020
Mar 04, 2020
Feb 17, 2020
Feb 17, 2020
Feb 14, 2020
Feb 12, 2020
Feb 06, 2020
Feb 05, 2020
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "Big cleaning week" จิตอาสาสู้โคโรนา
Feb 04, 2020
Jan 25, 2020
Jan 25, 2020
Jan 17, 2020
Jan 15, 2020
Jan 15, 2020
Jan 15, 2020
Oct 21, 2014